Amref Flying Doctors & PharmAccess

i-PUSH: een gezonde revolutie

Voor te veel mensen in Afrika is gezondheidszorg een luxe. Laat staan góede gezondheidszorg. Tegelijkertijd is er ook veel vooruitgang. De opkomst van de mobiele telefoon heeft tot een ongekende revolutie geleid. Amref Flying Doctors en PharmAccess werken samen aan i-PUSH (Innovative Partnership for Universal Sustainable Healthcare): goede zorg en geld direct beschikbaar voor vrouwen en hun gezinnen via de mobiele telefoon. i-PUSH brengt kennis, kwaliteit en financiering van de gezondheidszorg bij elkaar. De kern is een zorgportemonnee op de telefoon, een health wallet. Hiermee kunnen patiënten betalen en sparen voor medische kosten. i-PUSH verbindt de health wallet met digitale training voor zorgverleners, persoonlijke behandeltegoeden van overheden en data-analyses en kwaliteitsprogramma’s voor klinieken. Door 200.000 vrouwen in Kenia direct toegang te geven tot goede zorg wordt een vliegwiel in gang gezet naar goede zorg voor iedereen in Afrika.

Achtergrond

Een groot deel van de mensen in Afrika heeft niet of nauwelijks toegang tot de basisvoorzieningen die nodig zijn om voor henzelf en hun gezin te zorgen. Gezondheidszorg is een luxe, als die al beschikbaar is en van gedegen kwaliteit. In Kenia leeft meer dan 52% van de bevolking onder de nationale armoedegrens. Cijfers van het ministerie van Gezondheid laten zien dat 2 op de 5 mensen bij ziekte niet naar de dokter gaan omdat ze het geld er niet voor hebben en de zorg van slechte kwaliteit is. Kenia besteedt slechts 5,9% van de overheidsbegroting aan zorg (in Nederland is dat 20%). Daarbij wordt de helft van het totale budget dat zorginstellingen ontvangen aan zorg besteed. De andere helft, neerkomend op bijna € 500 miljoen per jaar, gaat verloren in bureaucratie en corruptie. Het huidige systeem is vastgelopen.

Tegelijkertijd is er ook veel vooruitgang. Op het gebied van informatie en communicatie heeft een ongekende revolutie plaatsgevonden, die maakt dat iedereen met elkaar in verbinding staat en te bereiken is. Vrijwel alle volwassenen (93%) hebben een simkaart en maken gebruik van een mobieltje en 17 miljoen Kenianen (85% van de volwassen bevolking) gebruiken M-Pesa waarmee ze via hun mobiele telefoon direct geld overboeken, sparen en opnemen. Dit heeft geleid tot een enorm positieve impact op het gebied van emancipatie en empowerment. Nu is de tijd gekomen om deze revolutie door te trekken naar de gezondheidszorg. Daar is het droomproject i-PUSH opgericht.

Aanpak

i-PUSH brengt kennis, kwaliteit en financiering van de gezondheidszorg op een slimme manier bij elkaar. De kern is een zorgportemonnee op de mobiele telefoon. Hiermee kunnen patiënten betalen en sparen voor medische kosten. Ze kunnen samen sparen voor zorg en worden aangesloten op verzekeringen, op donorprogramma’s die hen nu niet bereiken. Ze kunnen zelf kiezen waar ze behandeld willen worden, op basis van informatie over kwaliteit. Amref en PharmAccess zetten in het project de vrouw centraal, omdat zij vaak verantwoordelijk is voor de zorg van haar gezin. Met het Droomfonds worden de mobiele portemonnees van 200.000 vrouwen (en daarmee hun gezinnen) gevuld in de sloppenwijken van Nairobi, het afgelegen district Samburu en Kakamega. 300 klinieken worden opgenomen in een kwaliteitsprogramma en via e- en m-learning worden 5.000 gezondheidswerkers getraind. i-PUSH is gestart in Kenia. De verwachting en wens is dat daarna meer landen in Afrika zullen volgen.

Stand van zaken

In 2016 zijn 10.000 gezinnen en 1.300 klinieken aangesloten op de mobiele gezondheidsportemonnee.

In februari 2017 is een test bij vier klinieken in een sloppenwijk in Nairobi gestart. 600 vrouwen uit deze sloppenwijk krijgen 200 Keniaanse Shilling als ze erin slagen maandelijks 50 Keniaanse Shilling via de mobiele zorgportemonnee te sparen. De testresultaten zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van i-PUSH.

Bij deze vier klinieken is een duidelijke kwaliteitsverbetering te zien, zoals het ontwikkelen van een doorverwijssysteem voor kritiek zieke patiënten, betere hygiëne, en de juiste patiëntdocumentatie. Via een ander onderdeel van i-PUSH, het mobiele platform Leap, hebben 135 gezondheidswerkers berichten ontvangen, zodat ze vrouwen kunnen motiveren om via de zorgportemonnee voor gezondheidszorg te sparen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de samenwerking met het National Health Insurance Fund (NHIF) – een soort nationaal ziekenfonds – waarvan vooral vrouwen en hun gezinnen met een laag inkomen zullen profiteren: naast het kunnen sparen en betalen voor gezondheidszorg kunnen ze hun spaargeld in de zorgportemonnee nu ook gebruiken voor een NHIF-dekking.

2016 - Amref Flying Doctors & PharmAccess: i-PUSH

Project
i-PUSH brengt kennis, kwaliteit en financiering van gezondheidszorg op een slimme manier bij elkaar, rondom een mobiele zorgportemonnee.
Bijzonder project in
2016
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 9.950.000