International Consortium for Investigative Journalists

International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) is een netwerk van meer dan 200 professionele onderzoeksjournalisten uit 83 landen. ICIJ signaleert misstanden waarnaar journalisten in verschillende landen onderzoek doen. Vervolgens zet de organisatie haar wereldwijde medianetwerk in om aandacht te vragen voor de onderzoeksresultaten. Op die manier dragen ze eraan bij dat actie wordt ondernomen. Een voorbeeld van haar werk is bijvoorbeeld het onderzoek dat bekend is geworden als de ‘Panama Papers’. Publicaties die hieruit voortkwamen hebben al in sommige landen gezorgd voor vragen aan de politiek en maatregelen om misstanden aan te pakken. Met de eenmalige bijdrage van de Postcode Loterij werkt ICIJ de komende drie jaar aan het verder uitbreiden van haar netwerk van journalisten. Ook kan de organisatie met de bijdrage investeren in de nieuwste technologie om het onderzoekswerk sneller, beter en veiliger te maken.

2019 - International Consortium for Investigative Journalists

Project
Versterking onderzoeksjournalistiek
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen