Oxfam Novib

Internet Now!

Oxfam Novib droomt ervan dat iedereen in Afrika toegang heeft tot goed en betaalbaar internet, waardoor er werkgelegenheid en inkomen wordt gecreëerd. Daarom heeft zij het lokale, onafhankelijke telecombedrijf ‘Sinfa’ in Noord-Oeganda opgericht.

De doelstelling van Sinfa is om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van goed en goedkoop internet door middel van internetcentra in de stad Gulu en omringende afgelegen dorpen.

Belangrijk doel daarbij is om van Sinfa een goed lopende onderneming te maken en om bij succes het businessmodel te repliceren in andere Afrikaanse landen. In 2012 ontving Oxfam Novib ruim 7 miljoen euro voor dit droomproject.

Achtergrond

Er is een direct verband tussen de toegang tot internet en de sociale en economische ontwikkeling van mensen. De Verenigde Naties kwalificeren toegang tot internet als basisrecht voor ieder mens. Echter, in veel landen, zoals Oeganda, is de toegang tot internet nog zeer beperkt. De internetkloof wordt in Oeganda in stand gehouden door de hoge kosten voor internetaansluitingen. Die bedragen per maand 600% van een gemiddeld inkomen in Oeganda. Ter vergelijking: in Nederland is dat 1%.

Voor de huidige internetaanbieders is het niet aantrekkelijk om te investeren in afgelegen gebieden met een beperkte infrastructuur en stroomvoorziening. De bewoners kunnen zich geen computers veroorloven, laat staan een duur internetabonnement. Ook hebben zij weinig ervaring met en kennis van het werken met computers. In deze markt kunnen de prijzen voor internet in afgelegen gebieden alleen omlaag door te concurreren met alternatieven op basis van een nieuw aanbod: draadloos internet op zonne-energie.

Aanpak

Oxfam Novib heeft speciale containers ingericht als computercentra met energiezuinige computers die werken op zonne-energie. Het zogeheten ‘super internetcentrum’ staat in de stad Gulu in het noorden van Oeganda. Daarnaast staan er diverse kleine centra in afgelegen dorpen. Deze zijn door middel van een draadloos netwerk met het super internetcentrum verbonden. Sinfa biedt in de computercentra verschillende diensten aan, zoals microwork. Microwork is werk dat eenvoudig via internet en op grote afstand gedaan kan worden, zoals het vullen van databases van grote bedrijven.

Stand van zaken

Het super internetcentrum

Sinds december 2012 staat er een goed werkend ‘super internetcentrum’ met 75 werkplekken bij de universiteit in Gulu. Hier werken niet alleen (ex-)studenten maar ook lokale bewoners. Per april 2017 is dit centrum, als apart bedrijfsonderdeel van Sinfa, verkocht aan Samasource. Dit non-profit bedrijf uit de Verenigde Staten is onderdeel geweest van het project sinds 2012. Onder hun eigendom is er meer zekerheid tot groei en wordt de kwaliteit van het werk voor eindklanten beter gewaarborgd. De capaciteit van het centrum is verdubbeld, op dit moment werken er ongeveer 150 jongeren. Sinds de start van het project hebben meer dan 750 jongeren een inkomen verdiend met microwork. Dit werk betaalt acht tot tien dollar per dag, in een gebied waar werkeloosheid onder jongeren ongeveer 80% is.

De kleine internetcentra

In negen dorpen rondom Gulu zijn kleine internetcentra actief, met vijf tot tien leer- en werkplekken, die verbonden zijn met hoge snelheid breedband internet. Hier hebben meer dan 9000 mensen computertraining gekregen.  De internetcentra in de afgelegen dorpen fungeren tevens als internetcafé en een aantal bieden al de mogelijkheid van ‘mobile money’ service, skypegesprekken en secretariële diensten zoals kopiëren. Ook vluchtelingen uit Zuid-Sudan hebben gebruik gemaakt van de centra tijdens hun (tijdelijke) verblijf in vluchtelingenkampen die in de buurt staan van de internetcentra.

Door technische, logistieke en procedurele uitdagingen die gepaard gaan met het opzetten van een bedrijf in Oeganda, is de uitrol van meer centra uitgesteld. De afgelopen tijd is de belangrijkste focus geweest om de geplaatste centra optimaal te laten functioneren en een duurzame inkomstenstroom voor het bedrijf te genereren. Sinds mei 2017 is het bedrijfsonderdeel van kleine internetcentra ondergebracht in een nieuw opgezette onderneming, genaamd INOW Centers. Deze onderneming focust zich op het bieden van banen, training en kansen aan jongeren en boeren in de dorpen door middel van toegang tot goed en goedkoop internet.

Het supercentrum met microwork is winstgevend, biedt veel banen en is in goede handen bij Samasource. Het online platform van Sinfa voor boeren om hun goederen te verkopen gaf niet het gewenste resultaat.  De kleine internetcentra van het nieuwe INOW Centers blijven de jongeren en boeren in de dorpen ondersteunen.

2012 - Oxfam Novib: Internet Now!

Project
Iedereen in Afrika toegang tot betaalbaar internet, waardoor werkgelegenheid en inkomen wordt gecreëerd
Bijzonder project in
2012
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 7.050.000