Wilde Ganzen

Jaarlijks 75 kinderen naar school

Onderwijs is dé basis voor ontwikkeling. Daarom maakte Wilde Ganzen een nieuwe basisschool mogelijk in San Lorenzo el Cubo, in Guatemala. Ieder jaar krijgen er nu 75 kinderen tussen de 5 en 15 jaar onderwijs. De school bestaat uit 3 klaslokalen en er is fundering gelegd voor nog eens 5 lokalen. Verder zijn er een bibliotheek, kantoor en sport- en speelplaats. De docenten krijgen de kans zich ontwikkelen door opleidingen te volgen en voor volwassenen uit het dorp zijn er cursussen geletterdheid. Zo werkt Wilde Ganzen aan het terugdringen van het aantal analfabeten in Guatemala, en daarmee een betere toekomst van het land.

Jaarlijks 75 kinderen naar school

Project
Wilde Ganzen maakte een nieuwe basisschool mogelijk in San Lorenzo el Cubo, in Guatemala.