Defence for Children - ECPAT Nederland

Kinderrechtenhelpdesk

Defence for Children geeft via de Kinderrechtenhelpdesk geheel kosteloos voorlichting over kinderrechten en het VN-Kinderrechtenverdrag. De organisatie behandelt ieder jaar veel vragen. Vaak gaat het om ingewikkelde rechtsvragen over bijvoorbeeld kinderen in instellingen en pleeggezinnen, mishandelde kinderen, asielzoekerskinderen en kinderen die met seksuele uitbuiting te maken krijgen. De helpdeskmedewerkers geven juridische ondersteuning aan kinderen, ouders, advocaten en hulpverleners in zaken waarbij kinderrechten in het geding zijn. Zij beschikken over gedegen kennis van internationale regelgeving en nationale wetgeving op het gebied van kinderrechten. 

Het aantal zaken op de Kinderrechtenhelpdesk stijgt elk jaar. In de eerste helft van 2016 zijn er in totaal 700 zaken inhoudelijk behandeld. En met succes! Voor 55 rechtszaken zijn in 2016 ‘kinderrechtenrapportages’ geschreven, die hebben geleid tot kindvriendelijke uitspraken door de rechter.

Kinderrechtenhelpdesk

Project
Defence for Children geeft via de Kinderrechtenhelpdesk geheel kosteloos voorlichting over kinderrechten en het VN-Kinderrechtenverdrag.