Defence for Children - ECPAT Nederland

Kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk is het kloppend hart van Defence for Children. Via de Kinderrechtenhelpdesk krijgt Defence for Children juridische vragen en signalen van kinderen, ouders, advocaten en hulpverleners. Deze signalen kunnen aanleiding zijn voor verder onderzoek en om te lobbyen voor wet- en regelgeving waarin het kind centraal staat, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Vaak gaat het om ingewikkelde rechtsvragen over bijvoorbeeld kinderen in instellingen en pleeggezinnen, mishandelde kinderen, asielzoekerskinderen en kinderen die met seksuele uitbuiting te maken krijgen. Defence for Children zet een extra stap waar andere instanties ophouden. Kinderen worden direct geholpen. Defence for Children bereikt daarnaast een grotere groep kinderen door te pleiten voor wets- en beleidswijzigingen.

De juridische ondersteuning via de Kinderrechtenhelpdesk is geheel kosteloos. In 2017 steeg het aantal zaken met ruim 13% ten opzichte van 2016. In totaal heeft Defence for Children 1.301 zaken behandeld. En met succes!

Kinderrechtenhelpdesk

Project
Defence for Children geeft via de Kinderrechtenhelpdesk juridisch advies en ondersteuning