Oxfam Novib en War Child

Leren om te leven, Noord-Oeganda

In Noord-Oeganda woedt al jarenlang een wrede oorlog waar veel kinderen het slachtoffer van zijn. In dit project krijgen kinderen psychosociale hulp om te leren omgaan met het verleden, hun plek te vinden in de samenleving en vertrouwen te hebben in de toekomst. Daarnaast wordt passend onderwijs gegeven, waarbij ook de ouders worden betrokken. Door samen te werken bereiken Oxfam Novib en War Child meer dan wanneer ze onafhankelijk van elkaar zouden werken.

Binnen het project organiseerden 248 ouders zich in zogenaamde parent pressure groups en spraken zo andere ouders aan op het nut van onderwijs, ze voerden actief lobby bij de regionale overheid en ze begeleiden kinderen die hun school niet afmaakten.

Daarnaast leerden 3.359 ouders lezen en schrijven en 7.244 kinderen volgden basisonderwijs. Ruim 400 studenten volgden zogenaamde inhaalonderwijs programma’s: versneld basisonderwijs voor kinderen die door de oorlog geen leraar hebben gezien. Een kleine 300 jongeren volgende een vakopleiding.

Tot slot kregen 1.889 kinderen en 2.583 ouders psychosociale hulp via de door War Child ontwikkelde I Deal programma’s (I Deal, Big Deal, Parents Deal). 5 jeugdcentra waar kinderen workshops kunnen volgen zijn opgeknapt, waarvan 4 vervolgens zijn overgedragen aan de lokale bevolking. 184 leraren hebben een programma gevolgd om te leren omgaan met de heftige oorlogservaringen van hun leerlingen.

Leren om te leven, Noord-Oeganda

Project
Kinderen psychosociale hulp bieden om te leren omgaan met het verleden, hun plek te vinden in de samenleving en vertrouwen te hebben in de toekomst.
Bijzonder project in
2008
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.000.000