Rutgers

Lovebuzz!

Rutgers wil seksualiteit bespreekbaar maken op middelbare scholen in Nederland. Onderzoek wijst uit dat vooral laagopgeleide en allochtone jongeren grotere risico’s lopen op bijvoorbeeld ongewenste zwangerschappen. De kans op een ongewenste zwangerschap is bij Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse meisjes zes keer groter dan bij autochtone leeftijdsgenoten. Jongeren tussen de 12-14 jaar op het vmbo vormen de meest kwetsbare groep. Op deze scholen is de kennisachterstand over seksualiteit en relaties het grootst.

In dit project gaat Rutgers met de LoveBuzz naar middelbare scholen toe en maakt seks bespreekbaar onder eerstejaars leerlingen. In een omgebouwde vrachtwagen ontvouwt zich een mobiele ontdekkingstocht op het schoolplein. Een interactief spelprogramma met ervaringen van leeftijdsgenoten daagt jongeren uit om met elkaar in gesprek te gaan. Het is een speelse strijd tussen teams van klasgenoten, maar met een serieuze inzet. De klas met de meeste punten is winnaar van de school. De winnaars van de scholenteams spelen tegen elkaar op een slotbijeenkomst in museum NEMO. Na een bezoek aan de bus werken leerlingen opdrachten verder uit in de klas onder begeleiding van een docent of een speciaal opgeleide vrijwilliger.

De Lovebuzz toerde 246 dagen door het land van november 2012 tot juni 2014. In die twee jaar hebben 1217 verschillende klassen van 132 scholen de Lovebuzz bezocht. Uiteindelijk hebben 28.328 leerlingen de Lovebuzz-game gespeeld. De Lovebuzz wordt nu voortgezet als een online game om in de klas te spelen. Zoveel mogelijk waardevolle onderdelen van de Lovebuzz-game blijven behouden en zo kunnen meer klassen er tegelijkertijd mee werken. 

Lees meer

Lovebuzz!

Project
In dit project gaat Rutgers met de LoveBuzz naar middelbare scholen toe en maakt seks bespreekbaar onder eerstejaars leerlingen.
Bijzonder project in
2012
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.980.000