Amref Flying Doctors & Rutgers

M-Learning voor een gezond Afrika

In veel Afrikaanse landen is een nijpend tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Dit is ook het geval in Kenia, Oeganda en Tanzania. Een belangrijke oorzaak is dat er te weinig capaciteit is bij onderwijsinstellingen. Amref Flying Doctors heeft samen met Rutgers, Afrikaanse overheden en partnerorganisaties een onderwijs- en kennisapplicatie ontwikkeld voor verpleeg- en verloskundigen voor mobiele telefoons. Via de lesmodules, een database met medische informatie en een communicatieplatform ontwikkelen de zorgverleners zich professioneel en houden zij hun medische kennis bij. Ook het advies inwinnen bij collega’s en deskundigen is onderdeel van het programma.

De beide organisaties willen met het project laten zien dat via de mobiele telefoon de kwaliteit van de zorg ook op het afgelegen platteland in Kenia, Tanzania en Oeganda wordt verbeterd. Dit is een nieuwe aanpak waar Amref Flying Doctors en Rutgers in geloven en die, gezien het feit dat een aanzienlijk deel van de bevolking in Afrika inmiddels in het bezit is van een mobiele telefoon, veel potentie heeft. Andere financiers zoals de Wereldbank willen bij bewezen succes het programma in andere landen en voor andere medische specialismen financieren.

De applicatie heeft de naam JIBU gekregen. Dit betekent oplossing, wat zowel slaat op de oplossing van het tekort aan kennis en up to date-informatie als op de technische toepassing. Amref Flying Doctors en Rutgers hebben afgelopen jaar intensief samengewerkt aan de inhoud van de applicatie in samenwerking met lokale partners. Het laatste nieuws: inmiddels zijn er 900 verpleegkundigen getraind in het gebruik van de applicatie en wordt het programma momenteel uitgerold naar Oeganda en Tanzania. De reacties van de verpleegkundigen zijn heel positief, vooral de jongere generatie ziet leren via de eigen mobiele telefoon als een verademing. Geen papierwerk meer, geen tijdverlies, en directe feedback.

M-Learning voor een gezond Afrika

Project
Ontwikkeling van onderwijs- en kennisapplicatie voor verpleeg- en verloskundigen voor mobiele telefoons.
Bijzonder project in
2012
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.710.000