2020 - Maarten van der Weijden Foundation

Maarten van der Weijden organiseert als ex-professioneel zwemmer die hersteld is van kanker sportieve fondsenwervende evenementen namens de Maarten van der Weijden Foundation. Met de opbrengsten financiert de foundation projecten die mensen met kanker een kans op herstel of betere kwaliteit van leven bieden. De stichting neemt aan kanker gerelateerde subsidieaanvragen in behandeling waarin de patiënt centraal staat. Patiëntverenigingen en een onafhankelijke wetenschappelijke raad beoordelen deze, waarna deelnemers aan de fondsenwervende acties een bepalende stem hebben in de keuze van de projecten. Hierbij focust de foundation op voorstellen die elders niet gemakkelijk voor financiering in aanmerking komen. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij stelt de Maarten van der Weijden Foundation in staat om een professionele organisatiestructuur met voldoende vrijwilligers op te bouwen die de komende drie jaar kan toewerken naar een nieuw landelijk fondsenwervend evenement. 

2020 - Maarten van der Weijden Foundation

Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 200.000,-