Scouting Nederland

Maatschappelijke meerwaarde

Scouting vervult al een grote maatschappelijke rol maar wil de komende jaren haar toegevoegde waarde aan de samenleving en de zichtbaarheid hiervan vergroten.  In gezamenlijkheid met de leden zijn hiervoor de thema’s 'ontwikkeling & uitdaging van jeugd', 'samenwerking & verbinden in de samenleving', 'diversiteit & openheid van de organisatie', 'trots & zichtbaarheid', en 'vrijwilligers' benoemd. De activiteiten die Scouting aanbiedt aan vluchtelingenkinderen zijn een mooi voorbeeld van de ingezette koers. Mede dankzij de bijdrage van organisaties zoals de Postcode Loterij kan Scouting Nederland deze ontwikkeling realiseren.

Maatschappelijke meerwaarde

Project
Meer jonge mensen uit alle lagen van de bevolking aan Scouting Nederland binden als vrijwilliger.