Missing Chapter Foundation

Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen het recht om mee te praten over vraagstukken die van invloed zijn op hun (toekomstige) leven. De Missing Chapter Foundation, opgericht door Laurentien van Oranje, gebruikt actuele maatschappelijke vraagstukken om kinderen en besluitvormers met elkaar in gesprek te brengen om zo nieuwe denkrichtingen en oplossingen te stimuleren. De bijdrage van de loterij gebruikt Missing Chapter Foundation om het belang van participatie door kinderen nog beter op de kaart te zetten.

2018 - Missing Chapter Foundation

Project
Kinderparticipatie
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.000.000,-