Het Rode Kruis

Nieuwe bronnen, nieuwe kansen

Gedwongen door de  extreem koude winters en hete zomers in Mongolië zijn 60.000 voormalige nomadenfamilies naar de stad getrokken op zoek naar een beter bestaan. Daar hebben zij zich gevestigd in sloppenwijken, zonder toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Om hun gezondheidssituatie te verbeteren heeft het Rode Kruis verschillende activiteiten uitgevoerd.

In de sloppenwijken van Ulaanbaatar en district Sumber Sum in de Gobi Woestijn, hebben bijna 1.000 families een eigen toilet gekregen en zijn zij getraind om deze zelf te onderhouden en te repareren. Daarnaast zijn op tien basisscholen de sanitaire voorzieningen verbeterd. Hier hebben dagelijks 10.000 kinderen en 1.500 peuters profijt van. Op de scholen zijn verder 150 leerlingen speciaal getraind, om 3.500 van hun leeftijdsgenootjes ‘handenwas-les’ te kunnen geven.

Om de bewoners van de sloppenwijken van schoon drinkwater te voorzien zijn er in de sloppenwijken  zeven waterkiosken gebouwd en gerenoveerd. Ook zijn er 120 wijkbewoners als Rode Kruis vrijwilliger geworven en opgeleid. Via huisbezoeken en in zeven speciaal gebouwde traditionele ‘Ger-tenten’ geven zij voorlichting aan hun medebewoners over het belang van goede hygiëne. Het Rode Kruis heeft de waterkiosken geleidelijk overgedragen aan het Mongoolse waterleidingbedrijf, zodat de continuïteit van de watervoorziening gewaarborgd blijft. Daarnaast blijven de lokaal geworven Rode Kruis vrijwilligers actief betrokken bij de kiosken en het geven van voorlichting.

Schoon drinkwater en hygiëne in Mongolië

Nieuwe bronnen, nieuwe kansen

Project
In dit project zijn 1.000 families voorzien van toiletten en training voor onderhoud en reparaties. Daarnaast hebben 10 basisscholen verbeterde sanitaire voorzieningen gekregen.
Bijzonder project in
2011
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.310.000