Oceana

Oceana is de grootste internationale organisatie die zich richt op bescherming en herstel van de zeeën en oceanen, waaronder de Noordzee. De organisatie werkt aan het ondersteunen van duurzame visserij, het tegengaan van illegale visserij en het vastleggen en in stand houden van beschermde natuurgebieden op zee.
Met de eenmalige schenking van de Postcode Loterij kan Oceana de komende drie jaar haar werk voor bescherming van de Noordzee verder versterken.

2020 - Oceana

Project
Bescherming van de Noordzee
Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen