Free Press Unlimited

Postcode Loterij Fonds

Buitenlandverslaggeving staat onder druk. Er is steeds minder geld voor journalisten om langere reizen te maken en terug te komen met uitgebreide, goede achtergrondreportages. Redacties schrappen steeds vaker uitgaven voor buitenlandverslaggeving en er verschijnen minder eigen achtergrondrapportages vanuit ontwikkelingslanden. Journalisten die zich het lot van de wereld aantrekken, geeft het Postcode Loterij Fonds een tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro in reis- en verblijfskosten.

Journalisten met een goed idee voor een buitenlandrapportage kunnen hun idee inclusief benodigd budget indienen. Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en milieuvraagstukken in zogenoemde ontwikkelingslanden, landen in transitie of over internationale samenwerking. Het fonds staat open voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video).

Een onafhankelijke beoordelingscommissie bepaalt aan de hand van criteria of de aanvraag gehonoreerd wordt. Zo maakt Free Press Unlimited mooie achtergrondreportages mogelijk en krijgt het Nederlandse publiek betere berichtgeving uit delen van de wereld die niet dagelijks in het nieuws zijn.

Postcode Loterij Fonds

Project
Journalisten die zich het lot van de wereld aantrekken, geeft het Postcode Loterij Fonds een tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro in reis- en verblijfskosten.
Bijzonder project in
2014
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 200.000