Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Proefgebied Ooijpolder

In het Deltaplan voor het landschap beschrijft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgebreid hoe Nederland weer mooi kan worden met houtwallen, bloemrijke akkerranden, elzensingels, heggen en hagen en brede slootranden. Maar geld om de plannen uit te voeren was er niet. Wel waren er door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij vier proefgebieden aangewezen. Succes in één van deze gebieden kon de overheid over de streep trekken financieel bij te gaan dragen. De loterij wilde meehelpen aan de realisatie van de Ooijpolder als proefgebied met een bijdrage die eveneens als vliegwiel dient voor andere financiers.

De VNC heeft de bijdrage van de Postcodeloterij slim en goed ingezet; er is een fonds ingesteld, waar het stamkapitaal blijft bestaan, en de rente wordt gebruikt voor het langjarige onderhoud. Met boeren zijn contracten afgesloten voor 30 jaar. Boeren krijgen voor het eerst een eerlijke prijs voor het landschapsonderhoud, die concurreert met de opbrengst uit landbouwproductie, en die doorloopt van vader op zoon. Deze financieringsconstructie is uniek voor Nederland, maar ook voor Europa.

In het korte tijdsbestek van vier jaar tijd heeft het landschap in de Ooijpolder een gedaanteverwisseling ondergaan. Het gaat hier om het grootste landschapsverfraaiingsproject uit de Nederlandse geschiedenis tot nu toe. Het tastbare resultaat mag er zijn: meer dan 30 km landschapselementen zijn aangelegd (heggen, knotboomrijen, sloten met natuurlijke oever, bloemrijke akkerranden), en – heel belangrijk – onder duurzaam beheer gebracht. Ongeveer 10 km aan wandel- en ruiterroutes doorkruisen het gebied, waardoor de recreant optimaal kan genieten van dit nu mooie landschap.

Ook het planten- en dierenleven is begonnen aan een opmars: door het uitgebreide netwerk van boerenlandpaden is het voor wandelaars mogelijk om de planten en dieren van dichtbij beleven. Rijke struweelhagen, natuurlijke slootkanten, bloemrijke stroken, knotbomen en geknipte heggen geven het landschap kleur. Vogels als grasmus, roodborsttapuit, patrijs en steenuil vinden voldoende voedsel. Ree en das laten hun sporen na. Als kroon op het werk is nu zelfs de otter, ambassadeur voor een gezond en schoon leefgebied, sinds kort actief en vindt zijn weg via ruige sloten.

Proefgebied Ooijpolder

Project
Landschaponderhoud en -verfraaiing
Bijzonder project in
2009
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.600.000