The Hunger Project

Project in Benin: Epicentrumstrategie

In Benin werkt The Hunger Project met een lokale staf en boerengemeenschappen aan het beëindigen van honger via de epicentrumstrategie. Een epicentrum bestaat uit 10 tot 15 dorpen, waarin gemiddeld 13.000 mensen op loopafstand van elkaar wonen. Deze mensen werken samen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Fysiek gezien is een epicentrum een dienstencentrum in het midden van de regio. Hierin zijn een kleuterschool, een medische post, een door vrouwen gerunde bank waar microkredieten worden verstrekt, een trainingsruimte en een voedselbank gevestigd. Rond het gebouw liggen gezamenlijke akkers.

Na zo’n acht jaar training en begeleiding door The Hunger Project, werken zij uiteindelijk zo goed met elkaar en met hun lokale overheid samen, dat ze voortaan zelf verder kunnen. Zonder honger en zonder armoede en, maar bovendien ook in staat om nieuwe uitdagingen in de toekomst effectief samen aan te pakken: zelfredzaam.

In Benin heeft The Hunger Project 18 epicentra opgezet, bijna 400 slimme partnerschappen gelsoten en ruim 311.000 mensen gemobiliseerd. Daarvan zijn er 125.352 inmiddels zelfredzaam. Zij maakten zélf een einde aan de armoede in dorp.

En met resultaat: in Zakpota nam bijvoorbeeld het aantal huishoudens met honger 96% af. En 95% van de mensen gelooft dat zij zelf hun toekomst kunnen veranderen. Bijna 100% van de bevallingen wordt begeleid door een arts of verpleegkundige. En ruim 2 keer zoveel kinderen gaan naar de basisschool én middelbare school. Nog eens 14 epicentra (met 185.721 mensen) in Benin werken de komende jaren naar zelfredzaamheid toe.

Project in Benin: Epicentrumstrategie

Project
In Benin met een lokale staf en boeren- gemeenschappen werken aan het beëindigen van honger via de epicentrumstrategie.