CARE Nederland

Project in Burundi: Biraturaba (“It concerns us”)

Sinds de ondertekening van het staakt-het-vuren vredesakkoord in 2003, heeft Burundi, een van de armste landen in de wereld, moeite om te herstellen van de dertien jaar durende burgeroorlog. Deze bittere armoede vertaalt zich in een verstikkend gebrek aan kansen en mogelijkheden voor de enorme populatie jongeren. Seksueel en huiselijk geweld, sociale onrechtvaardigheid, straffeloosheid en angst zijn daardoor alomtegenwoordig in het leven van jongeren. Daarnaast is bijna niemand van de jongeren op de hoogte van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en -rechten. Seksueel geweld tegen vrouwelijke jeugd komt dan ook veel voor in heel Burundi.

CARE geeft voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid, verbetert de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en bevordert gendergelijkheid. Dit heeft tot op heden onder andere geleid tot het geven van theaterworkshops en voorstellingen aan leerlingen van 72 scholen waarbij zij leren over seksueel geweld en gezondheid. Ook hebben ruim 900 vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld adequate medische hulp gekregen en kregen 362 vrouwen juridische hulp om hun recht te halen of om de dader te laten vervolgen. Verder hebben 30 hulpverleners (met medische, juridische en psychosociale achtergrond) een  training gekregen om beter om te gaan met gevallen van seksueel geweld en zijn er ruim 750 solidariteitsgroepen opgericht waarbij jongeren bijeenkomen en geld sparen om economische activiteiten te kunnen ontplooien (zoals bijvoorbeeld het kopen en opfokken van een geit, om deze weer met winst te kunnen verkopen).

Biraturaba (“It concerns us”)

Project
Voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid, verbetering van hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en bevordering gendergelijkheid.