The Hunger Project

Project in India: Vrouwelijk leiderschap

Door wijzigingen in wetten in India hebben vrouwen recht op een deel van de zetels in de lokale politiek. The Hunger Project heeft haar programma’s hierop afgestemd en leidt vrouwen op tot effectieve leiders. Want: investeren in de positie en ontwikkeling van vrouwen blijkt het meest effectief in de strijd tegen honger. Vrouwelijke leiders zetten voedselzekerheid, onderwijs, gezondheid, corruptie en sociale uitsluiting op de agenda van hun gemeenschappen.

De vrouwen worden gedurende hun zittingsperiode van vijf jaar ondersteund en gecoacht bij hun werkzaamheden, zodat zij beter in staat zijn hun rechten op te eisen en een toekomst op te bouwen zonder honger, armoede en ongelijkheid. Dat gebeurt vooral in de vorm van workshops en bijeenkomsten.

Door samenwerking leren vrouwen allianties te vormen en zo druk uit te oefenen op de overheid. In de laatste jaren van hun mandaat leren de vrouwen om succesvol de media in te zetten en zetten zij campagnes op om andere vrouwen te mobiliseren om zich verkiesbaar te stellen.

Natuurlijk betrekt The Hunger Project mannen ook actief bij het ontwikkelen van vrouwelijk leiderschap. Wanneer de verhoudingen tussen mannen en vrouwen gelijkwaardiger wordt, profiteren zij ook mee van de ontwikkeling in hun gezin en dorp.

Project in India: Vrouwelijk leiderschap

Project
Investeren in de positie en ontwikkeling van vrouwen in de strijd tegen honger.