The Hunger Project

Project in India: Vrouwelijk leiderschap

1 op de 4 mensen met honger op de wereld woont in India. Hoewel de economie van India snel groeit, plukt niet iedereen daar de vruchten van: elke dag hebben 194 miljoen Indiërs te weinig te eten, vooral op het platteland. Er zijn kansen genoeg om honger terug te dringen. De Indiase overheid heeft zelf al de nodige stappen gezet. Voor de allerarmsten zijn allerlei regelingen en subsidiepotjes beschikbaar. Van weduwenpensioenen tot subsidie voor huizen, van een banenprogramma tot schoolmaaltijden en voedselbonnen.

De dorpsraden spelen daarbij een belangrijke rol: zij bepalen wie in aanmerking komt voor die ondersteuning. Zij brengen de behoeftes in kaart, identificeren wie recht heeft op subsidie of een dienst en jagen er achteraan. In die dorpsraden is door een quotum 50% van de zetels voor vrouwen gereserveerd. En dat is goed nieuws. Want vrouwen komen vaker dan mannen in actie voor hun hele dorp. Ze kiezen eerder voor voedselzekerheid, gezondheidszorg of scholing.  Zo bepalen zij de lokale agenda en regelen ze voorzieningen voor hun dorp.

In theorie dan – in de praktijk pakt het nog niet altijd zo uit. De vrouwelijke raadsleden hebben niet veel te zeggen. Ze hebben gebrek aan kennis, vaardigheden en mogelijkheden. En als vrouw staan ze in India sowieso achteraan. Door deze ongelijkheid, in combinatie met corruptie en bureaucratie, komen de subsidies in de praktijk niet op de juiste plek terecht. Het systeem zit totaal verstopt.

Tijd dus om het systeem te ontstoppen. The Hunger Project ziet de vrouwen in de dorpsraad als de sleutel. Door de vrouwen in de dorpsraad te trainen kunnen zij zich ontpoppen als leider. Ze kunnen aan de juiste touwtjes trekken, slim gebruik maken van bestaande overheidssubsidies en allerlei voorzieningen voor hun dorp regelen.

Met de nodige porties moed, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en samenwerking  bereiken ze opzienbarende resultaten. Ze gaan de confrontatie met corrupte ambtenaren aan. Ze stellen de achtergestelde positie van vrouwen ter discussie. En zo verbeteren deze voorvechters de situatie in hun dorpen.

Project in India: Vrouwelijk leiderschap

Project
Investeren in de positie en ontwikkeling van vrouwen in de strijd tegen honger.