Greenpeace

Questionmark

Greenpeace droomt van verregaande verduurzaming van de productieketens van alles dat we kopen. Daarom biedt Greenpeace consumenten de mogelijkheid om met een eenvoudige app te zien wat de herkomst is van een product, zodat zij bewustere keuzes kunnen maken. Greenpeace gelooft dat door deze transparantie producenten hun productieketens zullen verduurzamen waardoor misstanden worden opgelost. In 2013 ontving de organisatie ruim 7,5 miljoen euro van de Postcode Loterij voor dit droomproject

Achtergrond

Steeds meer mensen geven aan milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden of gezondheid belangrijk te vinden bij het doen van aankopen. Met honderden verschillende keurmerken en de complexe productieketens is het voor veel mensen echter niet duidelijk hoe gezond, duurzaam of diervriendelijk producten nu echt zijn. Greenpeace wil consumenten helpen om de groeiende vraag naar eerlijke en duurzame producten kracht bij te zetten.

Aanpak

Greenpeace en Questionmark geloven in het recht dat je hebt om te weten wat je koopt. Om te weten waar producten vandaan komen en hoe ze gemaakt worden. Questionmark zet met  radicale transparantie een beweging in gang om verduurzaming van productieketens te versnellen.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen te faciliteren en motiveren in het bewust boodschappen doen. Met het creëren van transparantie binnen productieketens en naar consumenten stimuleert Questionmark vraag en aanbod naar duurzamere producten. Questionmark adviseert mensen niet wat ze moeten kopen, maar zet aan tot het maken van bewuste keuzes. Via een app en een website kunnen consumenten Questionmark raadplegen.

Om haar doelstellingen te bereiken doet Questionmark onafhankelijk onderzoek naar de duurzaamheid van consumentenproducten, op de thema’s: milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid. Daarnaast ontwikkelen we state of the art technologie en communicatiemiddelen. Hiervoor heeft Questionmark een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld, die zoveel mogelijk is gestoeld op wetenschappelijke standaarden en die regelmatig wordt herzien in overleg met universiteiten, NGO's, keurmerken en andere belanghebbenden.

Stand van zaken

In april 2014 zijn de app en de website gelanceerd. Sindsdien zijn al meer dan 1.000.000 mensen bereikt en trekken de site en de app maandelijks meer dan 50.000 bezoekers. De boodschap dat je het recht hebt om te weten wat je eet haalt regelmatig het landelijke nieuws, bijvoorbeeld via consumentenprogramma’s als Radar en Groen Licht. 
Eind 2015 heeft Questionmark ook een boodschappenlijstje-app gelanceerd. Als je in deze app je dagelijkse boodschappenlijstje maakt, krijg je suggesties voor meer duurzame en gezondere boodschappen. En maandelijks brengt Questionmark voor consumenten in kaart welke merken in een categorie goed of slecht scoren op de thema’s duurzaam en gezond, bijvoorbeeld voor alle ketchups in een ‘ketchupwijzer’. Dat maakt het makkelijk voor consumenten om bewust te kiezen en bedrijven worden geprikkeld om betere producten te maken.
Naast Questionmark is er ook een social entreprise (QM intelligence BV) opgericht om bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen van hun productieketens. Met een online dashboard kunnen supermarktbedrijven en voedselproducenten hun producten vergelijken met concurrenten om ze gezonder te maken. Daarnaast levert QM intelligence informatie die online supermarkten in hun webshop kunnen gebruiken om consumenten en inkopers te wijzen op duurzame en gezonde alternatieven. Zo werken Questionmark en QM intelligence samen aan een duurzamer voedselsysteem.

2013 - Greenpeace: Questionmark

Project
Greenpeace biedt consumenten de mogelijkheid om met een eenvoudige app te zien wat de herkomst is van een product, zodat zij bewustere keuzes kunnen maken.
Bijzonder project in
2013
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 7.590.000