Stichting DOEN en de Natuur en Milieufederaties

Qurrent

Stichting DOEN en de Natuur en Milieufederaties dromen ervan dat het energieverbruik in huis 100% duurzaam is en dat alle energie lokaal wordt opgewekt. Daarvoor hebben zij het kennisplatform HIER Opgewekt en het energiebedrijf van de toekomst, Qurrent, opgericht. Qurrent is het eerste energiebedrijf dat samen met zijn klanten groene energie opwekt - thuis of in de buurt - en energie bespaart. De organisaties ontvingen in 2011 13,5 miljoen euro voor dit innovatieve en baanbrekende droomproject.

Achtergrond

Klimaatverandering is de uitdaging van de 21e eeuw en raakt ons allemaal. De Postcode Loterij heeft dan ook de afgelopen jaren langs verschillende wegen trachten bij te dragen aan een groene, duurzame wereld. Via onder andere het steunen van projecten van goede doelen op dit gebied, het toelaten van nieuwe organisaties als vaste begunstigden van de loterij en het stimuleren van samenwerking. Deze droom van Stichting DOEN en de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met het HIER Klimaatbureau, past binnen de missie van de loterij.

Duurzame energie en besparing is noodzaak

Stichting DOEN en de Natuur en Milieufederaties zien de noodzaak van het gebruik van duurzame energie en besparing bij consumenten. Daarnaast zijn er ook veel mooie lokale initiatieven gericht op het opwekken van lokale energie, die nog meer impact kunnen hebben als zij hun krachten bundelen. Het ontbreekt in de energiemarkt aan partijen die specifiek (lokale) opwekking gekoppeld aan energiebesparing faciliteren in nauwe samenwerking met hun klanten.

Aanpak

Binnen dit droomproject werken Stichting DOEN, de Natuur en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau samen om het aandeel duurzame energie te vergroten en de beweging naar energiebesparing en lokaal opgewekte energie te versnellen. De Natuur en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau richten zich op de productie van lokale duurzame energie. Via HIER Opgewekt, het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven, worden lokale energiecoöperaties met elkaar verbonden en ondersteund met kennis en advies. Krachten worden gebundeld, waardoor zij een sterkere positie in de markt krijgen. 

Stichting DOEN richt zich binnen dit project specifiek op het energiebedrijf Qurrent, dat klanten helpt met het opwekken en besparen van energie.

Stand van zaken

Inmiddels zijn ruim 500 lokale duurzame energie-initiatieven met elkaar verbonden viaHIER opgewekt. Via de website, een magazine en verschillende bijeenkomsten door het hele land worden lokale initiatieven in beeld gebracht en versterkt. In samenwerking met de initiatieven, bedrijven en experts heeft HIER Opgewekt kennisdossiers opgebouwd. 

Inmiddels is Qurrent uitgegroeid tot een de grootste energiecoöperatie van Nederland met ruim 120.000 leden die knalgroene energie uit Nederland afnemen tegen inkoopprijs. Daarnaast helpt Qurrent haar klanten bij energiebesparing en bij het zelf opwekken van energie. Bij Qurrent zijn de klanten niet alleen klant maar ook lid van de coöperatie. In 2016 was de eerste Algemene Ledenvergadering, het moment waarop leden kunnen meebeslissen over de duurzame projecten. Er is een actieve online community gestart waar leden van Qurrent met elkaar tips kunnen delen, vragen kunnen stellen en mee kunnen denken over nieuwe producten en diensten.

Ook helpt Qurrent klanten om hun energieverbruik te verminderen en stimuleert het om zelf groene stroom op te wekken. In 2014 heeft de coöperatie het windmolenpark Hellegatsplein verworven met inmiddels vier windmolens. Het produceert genoeg energie voor 10.000 huishoudens. Door een stukje windmolen te kopen kunnen klanten hun eigen stroom opwekken. De opbrengst van het windpark gaat weer naar de leden: de klanten van Qurrent. Ook lokale zonneprojecten worden ondersteund. Er werden op verschillende locaties 22.000 zonnepanelen geplaatst. Zo bespaarde Qurrent samen met haar leden al 193.000 ton CO2. In maart 2018 opent Qurrent samen met EWT de allereerste Buurtmolen in Herbaijum, Friesland. Dit is een windmolen die stroom opwekt voor de omwonenden en kleiner en stiller is dan reguliere windmolens. Iedereen binnen de postcoderoos kan –zonder vooraf te hoeven investeren – direct stroom afnemen van deze molen en ze zijn daarbij voor 15 jaar vrijgesteld van energiebelasting. Zo kunnen ze eigen duurzame energie opwekken en daar ook financieel voordeel bij hebben. In 2014, 2015, 2016 en 2017 is Qurrent door Greenpeace en de Consumentenbond uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.

In het rapport “Samen maken we groen groot” kun je meer lezen over wat Qurrent tot nu toe heeft bereikt.

Meer informatie is te vinden op www.qurrent.nl .

2011 - Stichting DOEN en de Natuur en Milieufederaties: Qurrent

Project
Energieverbruik in huis 100 % duurzaam maken en er voor zorgen dat alle energie lokaal wordt opgewekt.
Bijzonder project in
2011
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 13.500.000