Ravon en Good Fish Foundation

Red de Paling!

Het aantal palingen is in Europa in vijftig jaar maar liefst met 90% afgenomen door overbevissing, illegale handel en blokkades waardoor palingen niet naar hun paaigebieden kunnen zwemmen. De paling is dus een bedreigde diersoort geworden. Met steun van de Postcode Loterij gaan Ravon en Good Fish Foundation hier iets aan doen. De komende drie jaar zorgen ze ervoor dat Europese afspraken rond bescherming van de paling beter nageleefd worden. Ook pakken ze de illegale visserij en handel aan, onder andere met hulp van DNA-technieken, het weghalen van illegale fuiken en opsporing van illegale visserij met wildcamera’s.

2019 - Ravon en Good Fish Foundation

Project
Red de Paling!
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2 miljoen