World Press Photo en Human Rights Watch

Reporting Change

De Arabische Lente is in Egypte en Tunesië nog lang niet voorbij. In dit project ondersteunen World Press Photo en Human Rights Watch dappere Noord-Afrikanen die voor hun mensenrechten strijden in de nasleep van de Arabische lente. Op beperkte schaal vinden er ook activiteiten in Libië, Marokko en Algerije plaats.

World Press Photo richt zich op de ontwikkeling van een sterke, visuele journalistieke gemeenschap die de ontwikkelingen in hun land op aansprekende wijze kunnen overbrengen, zowel lokaal als internationaal. Human Rights Watch gaat in dit project haar capaciteit in de regio uitbreiden om de mensenrechten te onderzoeken, hierover te rapporteren en de nieuwe regeringen te blijven bestoken om de rechten van de mens in hun beleid te implementeren. De samenwerking tussen de onderzoekers aan de ene en de journalisten aan de andere kant moet dit proces versterken.

De organisaties gaan lokale foto- en multimediajournalisten trainen, online leermodules ontwikkelen, het lokale netwerk voor journalisten versterken en hen in contact brengen met internationale collega’s. Hierdoor is de bevolking beter geïnformeerd en groeit de kritische massa die de nieuwe leiders volgt. Human Rights Watch richt zich op mensenrechten, dwingt politici stelling te nemen bij mensenrechtenschendingen en verspreidt deze informatie onder het publiek. Misdaden tegen mensen die zich inzetten voor de hervormingen moeten worden bestraft.

Human Rights Watch heeft schendingen van mensenrechten aan het licht gebracht en regeringen opgeroepen tot hervormingen. World Press Photo heeft verschillende trainingen gehouden voor journalisten in onder andere basistechnieken, storytelling, fotoredactie, multimedia en journalistieke ethiek. Kijk voor meer informatie hier

Reporting Change

Project
Dappere Noord-Afrikanen ondersteunen die voor hun mensenrechten strijden in de nasleep van de Arabische lente.
Bijzonder project in
2012
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.720.000