Rewilding Europe

Rewilding Europe Capital

Rewilding Europe Capital is de investeringstak van Rewilding Europe. Zij geeft leningen aan initiatieven die economische of sociale winst opleveren binnen de ‘rewilding-aanpak’ van de organisatie: natuur die zichzelf beheert.
Rewilding Europe Capital werkt samen met een grote bank aan een fonds dat investeert in projecten waarin natuurherstel centraal staat en die op termijn winst opleveren. Bijvoorbeeld een bosbouwproject in Schotland of de vernatting van veengebieden in Finland. Met de eenmalige extra bijdrage van de Postcode Loterij gaat Rewilding Europe de komende twee jaar nieuwe projecten ontwikkelen die vervolgens door het fonds verder gefinancierd worden.

2020 - Rewilding Europe Capital

Project
Leningen voor initiatieven waarin natuurherstel centraal staat die economische of sociale winst opleveren
Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen