Save the Children

Scholenproject Afghanistan

Afghanistan bevindt zich in een fase van wederopbouw, en onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Sinds 2002 organiseert Save the Children zogenaamd 'brugonderwijs' voor werkende straatkinderen. Deze aanpak is uitgebreid naar 32 gemeenschappen waardoor 10.000 kinderen werden geholpen.

Het programma is in 2007 succesvol afgerond. Aan het einde van het programma was het animo bij de lokale gemeenschappen gegroeid om hun kinderen naar school te laten gaan. Deze positieve ontwikkeling heeft erin geresulteerd dat een aantal huiskamerklassen zijn voortgezet met ondersteuning van de lokale bevolking.

Save The Children: Scholenproject Afghanistan

Project
Save the Children organiseert zogenaamd 'brugonderwijs' voor werkende straatkinderen in Afghanistan.
Bijzonder project in
2005
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.950.000