SoortenNL

SoortenNL is een samenwerkingsverband van negen Nederlandse natuurorganisaties die zich samen met tienduizenden vrijwilligers inzetten voor de bescherming van verschillende dier- en plantensoorten en herstel van de Nederlandse natuur. Er worden bijvoorbeeld telweekenden en lokale natuurherstelprojecten uitgevoerd en de organisatie geeft advies over biodiversiteitsvriendelijk beleid aan overheden en andere partijen.
Met de eenmalige schenking van de Postcode Loterij kan de organisatie de komende drie jaar haar plannen om de biodiversiteit in Nederland verder te versterken en beschermen uit gaan voeren.

Fotocredits headerbeeld: Jelger Helder

2020 - SoortenNL

Project
Herstel van de Nederlandse natuur
Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen