2020 - Special Olympics Nederland

Special Olympics Nederland organiseert competitieve sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Deelnemers uit de doelgroep worden hierdoor mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Sinds 2018 richt de stichting zich in navolging van het Nationaal Sportakkoord ook op het mogelijk maken van inclusief sporten en bewegen voor iedereen. Onderzoek van Mulier Instituut toont aan dat slechts 7% van de sporters met een verstandelijk beperking samen sport met sporters zonder beperking. 93% sport apart, op een apart veld of tijdstip. Via het programma ‘Play Unified’ richt Special Olympics zich op inclusie binnen de sport via sportverenigingen, bedrijven en scholen. Met de Postcode Loterij bijdrage gaat de stichting in vier jaar op 500 sportverenigingen 30.000 leden samen laten sporten met 10.000 sporters met een verstandelijke beperking. De verenigingen organiseren hiervoor 2.000 Play Unified-momenten waar samen gesport wordt. De bedrijven en scholen worden bereikt met bijdragen vanuit andere fondsen en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Hierdoor draagt ‘Play Unified’ bij aan een structurele maatschappelijke verandering en een inclusieve samenleving. 

2020 - Special Olympics Nederland

Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 300.517,-