Right to Play

Spelen is gezond (Mali)

Mali is één van de armste landen ter wereld. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijs en de gezondheidszorg. Schoolklassen zijn overvol, lesmateriaal is nauwelijks voorhanden en leraren zijn slecht opgeleid. De meeste Malinezen hebben geen toegang tot goede gezondheidszorg.

Preventie van ziektes is belangrijk in Mali en dat vereist gedragsveranderingen en sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en waterpunten. School is een belangrijke plek voor de ontwikkeling van gezond gedrag.

Right To Play werkt sinds 2002 in Mali. Ruim 40.000 kinderen nemen al deel aan de sport- en spelprogramma’s van Right To Play. Samen met Unicef voert Right To Play het project Spelen is gezond uit. In het kader van dit project verzorgen leraren op 20 scholen sport- en spelactiviteiten die gezond gedrag bevorderen. Op de scholen worden toiletten en waterpunten aangelegd. Leerlingen organiseren buitenschoolse sportactiviteiten waarin voorlichting over gezondheid is geïntegreerd.

Dankzij Spelen is gezond zijn 60 leraren getraind in het geven van sport- en spelactiviteiten die gezond gedrag bevorderen. Op 20 scholen zijn betere sanitaire faciliteiten aangelegd. Daarvan hebben ruim 4000 kinderen geprofiteerd. Zij zijn minder ziek, missen minder schooltijd en presteren daardoor beter op school. Deze kinderen nemen wat ze op school leren mee naar huis. De buitenschools sportactiviteiten dragen bij aan meer kennis en bewustwording over gezondheid in de lokale gemeenschap.

Spelen is gezond (Mali)

Project
In het kader van dit project verzorgen leraren op 20 scholen sport- en spelactiviteiten die gezond gedrag bevorderen.