Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Startbaan

Je land ontvluchten en alles wat je lief is achterlaten. Omdat je wordt bedreigd, onderdrukt of vervolgd. Je komt terecht in Nederland en gelukkig krijg je een verblijfsvergunning. Maar dan? Dan wil je jezelf nuttig maken in je nieuwe land. Werken! Al je ervaring en talent inzetten. En als het even kan: het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Door hun achtergrond hebben vluchtelingen een ongekende motivatie. Een doorzettingsvermogen van hier tot Mogadishu. Ze hebben duidelijke doelen en ambities. En willen niets liever dan aan de slag om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en iets terug te kunnen geven aan de maatschappij die hen bescherming biedt.

Startbaan was een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, dat vluchtelingen extra hulp biedt in het verkrijgen van een stageplek of baan. Het driejarige project werd mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Vluchtelingen de kans geven zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten, dat is het doel van het UAF.,. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden hier vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om een baan te vinden die aansluit bij hun competenties. Daarnaast hebben vluchtelingen vaak een taalachterstand en geen professioneel netwerk. Vluchtelingen zijn ondernemende mensen en zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan. Het UAF heeft bewezen dat vluchtelingen een aanwinst kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren hebben duizenden mensen een baan gevonden dankzij de begeleiding door het UAF. Dat is goed voor vluchtelingen én goed voor Nederland.

Het project werd begin 2016 afgerond. In drie jaar tijd zijn 789 vluchtelingen succesvol begeleid naar de arbeidsmarkt. Van de 789 vluchtelingen ging 43% aan de slag met een stage- of werkervaringsplaats, 26% startte met een leerwerktraject en 31% vond een betaalde baan of startte als zelfstandig ondernemer. De sector Zorg en welzijn is het best vertegenwoordigd, met 29% van de plaatsingen. Daarna volgen de sectoren Horeca en huishouding (13%), Metaal en elektra (10%) en Administratie en informatica (10%).

Bij aanvang van het project zijn per werkzoekende vluchteling de competenties en ambities in kaart gebracht. Vervolgens is een maatwerk begeleidingstraject gestart met als inzet een succesvolle plaatsing bij een werkgever. Deelnemers kregen zo nodig extra ondersteuning in de vorm van taalcursussen en sollicitatietrainingen

Mardjan Seighali, directeur van het UAF: ‘Maatwerk is de sleutel tot het succes. Elke vluchteling brengt zijn eigen competenties mee en daar hebben wij de carrièremogelijkheden bij gezocht, samen met partners in het bedrijfsleven. Voor werkgevers is en blijft de beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk. Vluchtelingen die zich goed kunnen uitdrukken, zijn makkelijker te begeleiden naar een baan.’

Startbaan

Project
Vluchtelingen extra hulp bieden in het verkrijgen van een stageplek of baan.
Bijzonder project in
2013
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 3.020.000