Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Startbaan

Je land ontvluchten en alles wat je lief is achterlaten. Omdat je wordt bedreigd, onderdrukt of vervolgd. Je komt terecht in Nederland en gelukkig k. Krijg jet gelukkig een verblijfsvergunning. Maar dan? Dan wil je jezelf nuttig maken in je nieuwe land. Werken! Al je ervaring en talent inzetten. En als het even kan: het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Door hun achtergrond hebben vluchtelingen een ongekende motivatie. Een doorzettingsvermogen van hier tot Mogadishu. Ze hebben duidelijke doelen en ambities. En willen niets liever dan aan de slag om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en iets terug te kunnen geven aan de maatschappij die hen bescherming biedt.

Startbaan is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, dat vluchtelingen extra hulp biedt in het verkrijgen van een stageplek of baan. Het driejarige project wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Zelfstandigheid van vluchtelingen is het doel van VluchtelingenWerk Nederland, maar het liefst helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen aan een baan. Diploma’s van vluchtelingen worden vaak niet erkend in Nederland. Daarnaast hebben vluchtelingen vaak een taalachterstand en geen professioneel netwerk en ze kampen vaak nog met trauma’s. Maar vluchtelingen zijn ondernemende mensen en zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan. Met wat extra begeleiding heeft VluchtelingenWerk bewezen dat vluchtelingen een aanwinst kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren hebben duizenden mensen een baan gevonden met hulp van VluchtelingenWerk. Dat is goed voor vluchtelingen én goed voor Nederland.

In de loop van 2015 zullen er, met het project Startbaan, weer zo’n 600 vluchtelingen geholpen zijn aan een stageplek of baan. Daarnaast wordt gewerkt aan het creëren van samenwerking tussen bedrijven en vluchtelingenorganisaties. Tijdens het driejarige project is er met bijna 100 werkgevers samengewerkt. Voorbeelden zijn Van der Valk, Post NL, Calibris en zorgboerderijen. Vooral met lokale en startende bedrijven zijn de ingangen makkelijker te realiseren.

Dankzij de schenking van de Postcode Loterij is per deelnemende vluchteling een bedrag beschikbaar om drempels naar een stageplek of baan te verlagende beslechten, bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding of verkrijgen van een rijbewijs. Deze zogenaamde 'rugzakken' worden ingezet om de deelnemers naar een volgende stap op de participatieladder te helpen.

Tijdens het project zijn er ongeveer 150 vrijwilligers actief voor het project Startbaan. Alle vrijwilligers krijgen een inwerkprogramma. De precieze invulling hiervan verschilt per regio. Daarnaast wordt er met elkaar kennis gedeeld en netwerken uitgewisseld.

Startbaan

Project
Vluchtelingen extra hulp bieden in het verkrijgen van een stageplek of baan.
Bijzonder project in
2013
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 3.020.000