Stichting Kinderpostzegels Nederland en IVN

Huisje, Boompje, Beestje

Elk jaar komen 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwenopvang en de daklozenopvang terecht. Stichting Kinderpostzegels ondersteunt deze kinderen graag. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of  huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving. 

Onderzoek van onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam heeft uitgewezen dat spelen, natuur en dieren een positief effect hebben op het zelfvertrouwen van kinderen en vooral kinderen in de opvang. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen.

Mede daarom is Kinderpostzegels het project “Huisje Boompje Beestje” gestart. Om te zorgen dat de kinderen hun potentiële traumatische ervaringen kunnen verwerken, de kinderen in hun kracht te zetten en om hun toekomst positief tegemoet te kunnen gaan.

In 3 jaar tijd gaan we een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang omvormen tot meer kindvriendelijke locaties. Wij ondersteunen deze instellingen met het inrichten van projecten waarbij dieren en planten gebruikt worden om deze kinderen echt te helpen. Dit doen wij in samenwerking met de Federatie OpvangIVN, de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

2017 - Stichting Kinderpostzegels Nederland en IVN: Huisje, Boompje, Beestje

Project
Veiligheid en aandacht voor kwetsbare kinderen in opvanglokaties
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.990.000