Stichting leerKRACHT

Stichting leerKRACHT werkt aan de verbetering van het onderwijs, zodat alle kinderen in Nederland onderwijs van goede kwaliteit kunnen volgen. De organisatie heeft een aanpak ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen en in het voortgezet (beroeps)onderwijs te verbeteren. Met hulp van de leerKRACHT-methode leren scholen hoe ze de kwaliteit van hun lessen kunnen verbeteren door te zorgen voor meer samenwerking tussen leraren, leerlingen en hun ouders. Hierdoor verbeteren de onderwijskwaliteit en de motivatie van leraren en leerlingen, wat zorgt voor betere leerprestaties en gelijke kansen voor elk kind.
De eenmalige schenking gebruikt de organisatie om het voor scholen in heel Nederland makkelijker te maken om de leerKRACHT-methode te gaan gebruiken.

2020 - Stichting leerKRACHT

Project
Verbetering van onderwijs in Nederland
Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen