2020 - Stichting Petje af

Bij Petje af ontdekken kinderen van 10 tot en met 14 jaar uit kwetsbare gezinssituaties de wereld. In 30 zondagen per jaar, gedurende drie jaar, doorlopen kinderen het programma van Petje af. In thematische blokken van vier weken maken zij praktisch kennis met diverse beroepen en werkvelden waarbij zij worden geïnspireerd door rolmodellen en gastdocenten. Centraal binnen het programma staat dat kinderen op zoek gaan naar hun eigen talenten en mogelijkheden. Door deelname aan Petje af vergroten de kinderen hun zelfvertrouwen, ontdekken hun talenten, ontmoeten nieuwe mensen en verbreden zo hun toekomstperspectief. Stichting Petje af Nederland is de koepelorganisatie van 14 zelfstandige Petje af-besturen. Zij zijn in 2020 verantwoordelijk voor de aansturing van 34 lokale groepen waar in totaal 600 kinderen aan deelnemen. Met de bijdrage van de Postcode Loterij professionaliseert Stichting Petje af in twee jaar de organisatie, door onder andere verbetering van het huidige leerprogramma en extra steun aan de lokale besturen Hierdoor kunnen 1.000 kinderen het Petje af-programma volgen in 2022. 

2020 - Stichting Petje af

Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 200.000,-