Defence for Children - ECPAT Nederland

Strijden voor een Eerlijk Kinderpardon!

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er na een langdurige lobby van Defence for Children een Kinderpardon. Dat geldt voor kinderen die hier in Nederland geworteld zijn: ze spreken Nederlands, gaan naar school en ze hebben vrienden. Nederland is hun thuis. Het land waar hun ouders vandaan komen, kennen zij niet of nauwelijks. Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon in 2013 een oplossing is gekomen. Dat is helaas niet waar. 92% van de kinderen die een beroep doen op het Kinderpardon wordt afgewezen ondanks dat zij al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. De kinderen en hun rechten moeten weer centraal komen te staan. Uitzetting van gewortelde kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children voert de campagne Ik Blijf Hier om aandacht te vragen voor deze gewortelde kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek van Margrite kalverboer (inmiddels Kinderombudsman) en Elianne Zijlstra (Rijksuniversiteit Groningen) toont aan dat kinderen na vijf jaar verblijf in Nederland niet zonder schade aan hun ontwikkeling uitgezet kunnen worden. Wanneer een kind na vijf jaar niet heeft kunnen terugkeren of is uitgezet, moet een kind recht hebben op verblijf en een toekomst in Nederland. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children pleit voor een wet en verblijfsrecht voor alle gewortelde kinderen in Nederland. De politiek is aan zet om zekerheid te geven aan deze kinderen en met een oplossing te komen. 

Strijden voor een Eerlijk Kinderpardon!

Project
Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er na een langdurige lobby van Defence for Children een Kinderpardon.