The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL)

In ontwikkelingslanden is kennis van je rechten, gelijke behandeling en toegang tot een advocaat en onafhankelijke rechtspraak vaak niet vanzelfsprekend. In veel landen werkt het rechtssysteem niet goed, is te traag, te duur of niet te begrijpen voor gewone burgers. De Nederlandse organisatie HiiL werkt aan de ontwikkeling van innovatieve en ondernemende oplossingen voor rechtsproblemen. Bijvoorbeeld een app waarmee vrouwen die willen scheiden gemakkelijk en goedkoop juridisch advies kunnen inwinnen. Zo wil de organisatie ervoor zorgen dat in 2030 150 miljoen mensen in staat zijn hun belangrijkste rechtsproblemen beter, sneller en goedkoper te voorkomen of op te lossen. De eenmalige schenking van de Postcode Loterij zal de organisatie hierbij de komende drie jaar helpen.

2019 - The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL)

Project
Voorkomen en oplossen van rechtsproblemen
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen