Natuur en Milieufederaties

Voedselbos

In elke provincie voeren de Natuur en Milieufederaties projecten uit. In Utrecht heeft de Natuur en Milieufederatie Utrecht er bijvoorbeeld mede voor gezorgd dat voedselbos Makeblijde werd aangeplant.

Voedselbossen zijn nog relatief onbekend in Nederland. Maar de laatste tijd komt hier steeds meer aandacht voor en worden er hectares voedselbos aangelegd. Een voedselbos is een aangeplant bos met een groot aantal bomen en struiken die bijvoorbeeld bessen of noten dragen. De bossen hebben een hoog productieniveau, zonder toepassing van (kunst)mest of bestrijdingsmiddelen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de ecologische principes van een natuurlijk bos, zijn voedselbossen goed bestand tegen ziekteplagen of droogte. Voedselbossen kennen een hoge biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het herstel van de bodemvruchtbaarheid. Bovendien zijn de bossen aantrekkelijk om in te recreëren.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht stimuleert de realisatie van nog meer voedselbossen in de provincie Utrecht. En ook in de andere provincies werken de Natuur en Milieufederaties aan dit doel. Zodat er een mooier landschap ontstaat met een rijke natuur en tegelijk een schoner milieu.

RTL-Live verslaggeefster Froukje Janssen bezocht het voedselbos Makeblijde, bekijk de reportage.

Lees meer over het project op de website van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Voedselbos

Project
Stimuleren van de realisatie van meer voedselbossen in de provincie Utrecht voor een rijke natuur en schoner milieu.