Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland wil in samenwerking met boeren de Nederlandse weidevogels beschermen. Daarom werken ze aan het ontwikkelen en ondersteunen van duurzame bedrijfsmodellen waarbinnen aandacht is voor landbouw en natuur. Een van de initiatieven is het Rijke Weide Vogelfonds.
Dit fonds koopt landbouwgrond op en verpacht dit vervolgens aan boeren, onder voorwaarde dat deze natuurinclusief gaan boeren. Naast het fonds biedt Vogelbescherming ook steun aan boerencoöperaties die zich inzetten voor natuurvriendelijke landbouw om weidevogels te beschermen. De eenmalige extra bijdrage investeert Vogelbescherming Nederland in dit soort initiatieven.

Vogelbescherming Nederland

Project
Bescherming van Nederlandse weidevogels in samenwerking met boeren
Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen