Humanitas

Wel Thuis

Humanitas Wel Thuis biedt meer stabiliteit aan gezinnen die begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Vrijwilligers geven steun op die punten waar het gezin dat wil. Ze stimuleren de gezinsleden hun eigen oplossingen te bedenken en vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden.

Daarnaast helpt de vrijwilliger het gezin het eigen netwerk te versterken en te benutten, zodat het zonder of met minder professionele hulp verder kan. Van 2014 tot en met 2017 biedt Humanitas bij wijze van proef ondersteuning in drie gemeenten aan zestig risicogezinnen met honderd kinderen. Bij gebleken succes breidt Humanitas het programma vanaf 2018 landelijk uit.

Wel Thuis

Project
Wel Thuis biedt meer stabiliteit aan gezinnen die begeleid worden door Bureau Jeugdzorg.
Bijzonder project in
2014