Wetlands International

Wetlands zijn landschappen waar land en water in elkaar overvloeien. Bescherming en herstel van wetlands is belangrijk voor zowel mens als natuur. Met de stijgende vraag naar energie, voedsel en water verdwijnen wetlands in een razendsnel tempo waardoor droogte en overstromingen toenemen en de natuurlijke hulpbronnen die wetlands bieden schaarser worden. Wetlands International is gespecialiseerd in bescherming en behoud van de belangrijkste wetlands wereldwijds. In samenwerkingen met verschillende partners laat Wetlands International zien hoe wetlands en omliggende gebieden duurzaam beheerd kunnen worden. De bijdrage van de loterij gebruikt de organisatie om pilotprojecten en nieuwe partnerschappen te starten en vervolgens op te schalen.

2018 - Wetlands International

Project
Bescherming en herstel van wetlands
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.000.000,-