LandschappenNL

Wilde Bijenlinie

Het gaat slecht met de wilde bij in Nederland door de invloed van intensieve landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. De wilde bij speelt een belangrijke rol bij het behouden van de biodiversiteit en de bestuiving van landbouwgewassen. Zonder bestuiving neemt de productiviteit van onze consumptiegewassen af waardoor deze duurder worden of uiteindelijk zelfs helemaal niet meer geproduceerd kunnen worden. Om het uitsterven van de wilde bij tegen te gaan is het belangrijk dat er voldoende leef- en broedplekken voor de bijen zijn en dat deze op een bijvriendelijke manier beheerd worden. Dan hebben ze namelijk voldoende toegang tot voedsel en nestruimte. LandschappenNL ondersteunt de wilde bij door het aanleggen van 300 broed- en leefplekken verspreid over heel Nederland.

2017 - LandschappenNL: Wilde Bijenlinie

Project
Tegengaan van het uitsterven van de wilde bij
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.755.000