Het Nederlandse Rode Kruis en de Postcode Loterij: samen sterk voor mensen in nood

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct

Bij een ramp of gewapend conflict helpt het Rode Kruis direct. Dankzij de miljoenen vrijwilligers wereldwijd van het Nederlandse Rode Kruis zijn ze altijd meteen ter plaatse. Eerste prioriteit: levens redden. Directe hulp aan slachtoffers is belangrijk om groter leed te voorkomen. Het Nederlandse Rode Kruis zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en onderdak. Ook herstelt ze het contact tussen familieleden die elkaar in de chaos zijn kwijtgeraakt. Lang nadat een ramp voorbij is, is het Nederlandse Rode Kruis nog steeds aanwezig. Samen met lokale gemeenschappen wordt er gewerkt aan wederopbouw en voorbereiding, om de schade van een volgende ramp zoveel mogelijk te beperken.

Het Nederlandse Rode Kruis wordt al meer dan 20 jaar door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft het Rode Kruis al € 96 miljoen mogen ontvangen voor het verlenen van hulp aan mensen in nood.

Het Nederlandse Rode Kruis

Thema's
Noodhulp
Totaal ontvangen
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 100,3 miljoen

Wat doet het Nederlandse Rode Kruis?

Voorbereiding op rampen: voorkomen is beter dan genezen

Het aantal natuurrampen is in de afgelopen twee decennia sterk toegenomen: van 80 naar 400 per jaar. Met de toename van het aantal rampen, groeit ook het aantal slachtoffers. Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct als er een ramp plaatsvindt, al meer dan 150 jaar. Met deze ervaring kunnen kwetsbare gemeenschappen worden geholpen om zich beter voor te bereiden en te beschermen tegen terugkerend natuurgeweld.

Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

Gebrek aan schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne is wereldwijd de grootste oorzaak van ziekte en dood. Het Nederlandse Rode Kruis zet zich wereldwijd in om dit probleem aan te pakken. Door mensen in de meest afgelegen en arme gebieden te voorzien van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Zo wordt de gezondheidssituatie van kwetsbare gemeenschappen verbeterd en hun weerbaarheid en zelfredzaamheid vergroot.

Basisgezondheidszorg: samen werken aan gezonde gemeenschappen

Gezondheid is een groot goed. Voor een groot deel van de wereldbevolking is dit echter niet vanzelfsprekend. Mensen kunnen zelf veel doen om gezond te blijven als ze de juiste informatie en middelen hebben. In kwetsbare gemeenschappen speelt het Nederlandse Rode Kruis hierop in met voorlichting, preventie en toegankelijke zorg. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Samenwerking met de lokale bevolking en de overheid is hierbij cruciaal. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis de bestaande voorzieningen aanvult en versterkt.

Glimlachende waterdrager

Steun het Nederlandse Rode Kruis en andere Goede Doelen

We 103 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee

Vrijwilliger van het Rode Kruis geeft een doos met medicatie aan een vrouw

Benieuwd naar het werk van het Nederlandse Rode Kruis?

Naar de website