IUCN NL en Postcode Loterij: voor een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), 's werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties.
Samen met haar netwerk van groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers werkt IUCN NL aan wereldwijd behoud van natuur.

De natuur vormt immers onze basis. Het fundament voor ons welzijn. De natuur voedt ons, houdt ons gezond en weerbaar, en levert de essentiële bouwstenen voor onze sociale en economische ontwikkeling. IUCN NL wordt sinds 2000 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft IUCN NL van de loterij 31,4 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

IUCN NL

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
2000
Totaal ontvangen
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 31,4 miljoen

IUCN NL’s werk richt zich op vier thema’s

Natuurbeheer

IUCN NL beschermt bedreigde soorten en hun leefgebieden. Het redden van soorten is nodig: niet alleen omdat planten en dieren een recht hebben om te overleven, maar ook omdat mensen planten en dieren nodig hebben om zelf te overleven. De natuur is immers onze basis.

Klimaat, water & voedsel

Gezonde ecosystemen die voldoende water en voedsel leveren vormen het fundament voor ontwikkeling. Daarom werkt IUCN NL aan behoud van deze diensten - óók in een veranderend klimaat.

Rechtvaardigheid

Ieder mens heeft recht op zeggenschap over zijn eigen leefomgeving, en op toegang tot natuurlijke hulpbronnen. Daarom werkt IUCN NL aan het vergroten van inspraak van burgers in ontwikkelingslanden.

Groene economie

De natuur levert de bouwstenen voor onze economie. Maar omdat deze waarde niet altijd zichtbaar is, zijn we op veel van ons natuurlijk kapitaal aan het interen. IUCN NL werkt aan een completer beeld van de economie waarin natuurlijk kapitaal wordt meegewogen.

Fotocredit: PanPhoto/ Karo Sahakyan Fotocredit: PanPhoto/ Karo Sahakyan

Steun IUCN NL en andere Goede Doelen

We steunen meer dan 105 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee

Fotocredit: PanPhoto/ Karo Sahakyan Fotocredit: PanPhoto/ Karo Sahakyan

Benieuwd naar het werk van IUCN NL?

Naar de website