Right To Play en de Postcode Loterij: omdat alle kinderen het recht hebben op sport en spel

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken met geweld, ziektes en armoede en groeien op in een samenleving met weinig structuur en veiligheid. Hierdoor zijn deze kinderen kwetsbaar en krijgen ze geen kans zich te ontwikkelen. Right To Play zorgt met haar projecten dat kinderen in ontwikkelingslanden leren door te spelen. Het doorbreekt sociale barrières, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en veilig onderwijs. Met behulp van lokale coaches krijgen op dit moment 1 miljoen kinderen een kans op een betere toekomst.

Right To Play wordt sinds 2010 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft Right To Play van de loterij 5,5 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Right To Play

Thema's
Ontwikkelings- samenwerking
Gesteund sinds
2010
Totaal ontvangen
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 5,5 miljoen

Hoe zorgt Right To Play er voor dat kinderen wereldwijd leren door te spelen?

Beter onderwijs

In de landen waar Right To Play werkt, is de kwaliteit van het onderwijs doorgaans slecht. Miljoenen kinderen gaan niet naar school of maken school niet af. Daarom trainen ze leraren in de sport- en spelmethodes van Right To Play, die zij daarna als coach op school toepassen. Right To Play helpt hen o.a. kindgericht en interactief lesgeven te integreren in het schoolprogramma. Zo werkt Right To Play met scholen aan beter onderwijs.

Gezond gedrag

Overdraagbare ziektes, zoals malaria en HIV/AIDS, eisen jaarlijks veel slachtoffers. Right To Play traint coaches die sport en spel inzetten om kinderen en jongeren te leren over gezondheid en hoe dit soort ziektes te voorkomen zijn.

Vrede en wederopbouw

Miljoenen kinderen en jongeren leven in conflictgebieden. Zij missen structuur, hebben last van trauma’s en weinig of geen vertrouwen in zich zelf en anderen. Dankzij de coaches en de sport- en spelactiviteiten hebben deze kinderen weer plezier. Ze leren over zichzelf en gaan op een niet-gewelddadige manier met elkaar om. Na afloop van elke activiteit bespreekt de coach met de kinderen welke inzichten ze tijdens de activiteit hebben opgedaan. Zo leren de kinderen zich aan de regels te houden, samen te werken en om te gaan met winnen en verliezen.

Right To Play | Kinderen met voetbal

Steun Right to Play en andere Goede Doelen

We steunen 103 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee

Bijzondere projecten van Right To Play

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Pax ook een extra schenking voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit extra project en andere projecten die door de steun van de Postcode Loterij mede mogelijk zijn gemaakt. 

Extra project 2017 - € 1.475.000 - The Power of Play

Extra project 2013 - € 1.770.000 - Jeugdhelden, veilige sport- en speelplaatsen voor kinderen in de Palestijnse gebieden

Spelen is gezond (Mali)

Stoer en sterk door sport en spel (Pakistan)

Meisjes springen touwtje

Benieuwd naar het werk van Right To Play?

Naar de website