Procedure aanvraag

Aanvragen moeten uiterlijk 1 september per e-mail worden ingediend bij de afdeling Goede Doelen via goededoelen@postcodeloterij.nl. Voor de aanvraag is geen standaardformulier beschikbaar. Een aanvraag moet worden voorzien van een samenvatting van de aanvraag van maximaal 4 pagina’s, een uitgewerkte aanvraag, het meest recente jaarverslag, de jaarrekening en een gedetailleerde meerjarenbegroting. 

Na vaststelling van het bedrijfsresultaat is bekend wat de hoogte is van de opbrengst voor de goede doelen (minimaal 40% van de inleg). Daarna (eerste kwartaal van 2023) besluit de Raad van Commissarissen van de Loterijen over de toekenning van de beschikbare gelden. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij.

Nieuwe schenkingen worden toegewezen uit de vrije ruimte, die ontstaat nadat aan de verplichtingen aan meerjarige partners is voldaan. Beoordeling vindt plaats door weging van de criteria, het staat de Raad van Commissarissen vrij om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere. De Postcode Loterij beoordeelt alle aanvragen jaarlijks opnieuw.

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen van de Postcode Loterij (goededoelen@postcodeloterij.nl of 020 209 2542).