Procedure aanvraag

Aanvragen moeten uiterlijk 15 september digitaal worden ingediend bij de afdeling Goede Doelen. Voor de aanvraag is geen standaardformulier beschikbaar. Een aanvraag moet worden voorzien van het meest recente jaarverslag en/of een gedetailleerde meerjarenbegroting. 

Na vaststelling van het bedrijfsresultaat is bekend wat de hoogte is van de opbrengst voor de goede doelen (40% van de omzet). Daarna (eind januari) besluit de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toekenning van de beschikbare gelden. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van (de groei van) de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij.

Nieuwe vaste beneficiënten of eenmalige schenkingen worden toegewezen uit de vrije ruimte, die ontstaat nadat aan de meerjarige verplichtingen aan vaste beneficiënten is voldaan. Beoordeling vindt plaats door weging van de criteria, het staat de Raad van Commissarissen vrij om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere. De Postcode Loterij beoordeelt alle aanvragen jaarlijks opnieuw.

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen van de Postcode Loterij (goededoelen@postcodeloterij.nl of 020 209 2542).