Het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ heeft tijdens de coronacrisis al meer dan 22.000 kwetsbare kinderen geholpen. Als gevolg van de crisis zitten nog veel meer kinderen in een onveilige situatie, met alle gevaren van dien. Het Crisisfonds wil ook de kinderen die nog niet bereikt konden worden, maar wel heel hard steun nodig hebben, helpen.

In Nederland leven 90.000 kwetsbare kinderen, meer dan de helft van deze kinderen heeft op dit moment te weinig (spel)materiaal om te ontspannen of om thuisscholing mogelijk te maken. De maatregelen die vanwege de coronacrisis genomen zijn, raken hen extra hard. Doordat in kwetsbare gezinnen en omgevingen veel problemen spelen, zoals verslaving, armoede en psychische problemen, is het voor veel van deze ouders en voor de opvangcentra niet mogelijk om hun kinderen nu te ondersteunen bij thuisscholing of het ontspannen.

Juist nu is ontspanning en afleiding nodig voor deze kinderen. Daarom namen Stichting Kinderpostzegels, Stichting Het Vergeten Kind en Augeo Foundation samen het initiatief met het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’. Hulpverleners kunnen via dit fonds een aanvraag doen om de kinderen te helpen aan spullen die zij nu nodig hebben om thuis te leren (bijvoorbeeld een koptelefoon of schriften), om ontspanning te zoeken (spelmateriaal) of om online contact met klasgenoten te onderhouden (zoals een mobiele telefoon). Inmiddels heeft het Crisisfonds al ruim 22.000 kinderen geholpen.

Er zijn al veel kinderen geholpen, maar we zijn er nog lang niet. Daarom vroeg het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ de Postcode Loterij om financiële steun om ook de kwetsbare kinderen in de noodopvang te kunnen helpen. Dankzij de deelnemers geeft de Postcode Loterij dit fonds een bijdrage van € 500.000. Met dit bedrag kunnen nog zo’n 20.000 kinderen worden geholpen. Deelnemers, bedankt!