Duurzaamheidsvisie van de loterij

De Goede Doelen Loterijen zijn maatschappelijk gedreven organisaties. Wij willen de wereld een stukje mooier maken door het werk van goededoelenorganisaties te steunen en bekendheid te geven aan hun werk. Of dat nu gaat over cultuur, het klimaat, gezondheid, sociale cohesie, het bestrijden van armoede of over mensenrechten.

De kansen voor ontwikkeling zijn nu nog ongelijk verdeeld over de wereld. Gelukkig zijn er wereldwijd non-profitorganisaties en mensen die hard werken om dit te veranderen. Ze verdienen onze steun en hebben structurele financiering en aandacht voor hun werk nodig.

Vanuit dit perspectief lanceerde Novamedia in 1989 de Nationale Postcode Loterij. Al snel volgden de BankGiro Loterij, VriendenLoterij, Svenska PostkodLotteriet en People’s Postcode Lottery. Deze organisaties vormen samen de Goede Doelen Loterijen.

Meer dan 25 jaar later is ons streven om bij te dragen aan idealen sterker dan ooit. De wereld heeft behoefte aan een sterk maatschappelijk middenveld. Onze Goede Doelen Loterijen dragen bij aan idealen op hun eigen, leuke manier. Of zoals de Amerikaanse professor Richard Thaler zei: “You are making good citizenship fun”. We beschouwen dit nog steeds als een groot compliment.

CSR jaaroverzicht

In het CSR jaaroverzicht leest u over onze duurzaamheidsprestaties, met de nadruk op enkele focusgebieden. Van het op een verantwoorde manier organiseren van onze Goede Doelen Loterijen, het beperken van onze negatieve impact op het milieu en het betrekken van onze mensen, tot het creëren van positieve impact in de toeleveringsketen.

De wereld om ons heen verandert snel, zowel voor onze beneficiënten en het belangrijke werk dat ze doen, als voor onze loterijen, met als voorbeeld de opening van de Europese kansspelmarkt. Met betrekking tot deze kwestie deelden we onze zorgen met stakeholders vanuit de overheid over de mogelijke negatieve effecten op de fondsenstroom richting goede doelen en op verantwoorde praktijken in de kansspelmarkt.

Om ervoor te zorgen dat we ons richten op de meest relevante onderwerpen en uitdagingen hebben we onze Planet First!-strategie geüpdatete in 2015, samen met onze stakeholders. Uiteindelijk draait alles wat we doen, denken en geloven om ons primaire doel - het creëren van betere wereld.