Het coronavirus is voorlopig nog niet weg en de economische gevolgen raken velen direct in hun levensonderhoud. Het Rode Kruis verwacht daarom dat de behoefte aan hulp ook de komende tijd onverminderd groot zal blijven. De hulporganisatie vraagt vandaag in het nieuws om extra aandacht voor de meest kwetsbare mensen in Nederland. Om die noodzakelijke coronahulpverlening op korte termijn mogelijk te maken, schenkt de Nationale Postcode Loterij € 4 miljoen aan het Rode Kruis.

“Duizenden kwetsbare mensen kunnen zonder hulp niet in hun basislevensbehoeften voorzien en ondersteuning van honderden zorginstellingen en de GGD’s blijft nodig. Deze enorme schenking maakt het mogelijk dat er direct geld kan worden ingezet waar dat het hardst nodig is. Dat is een uitzonderlijk gebaar waar veel mensen mee geholpen zijn”, zegt Marieke van Schaik, algemeen directeur Rode Kruis. 

Dankzij onze deelnemers

Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Postcode Loterij: “De Postcode Loterij steunt het Rode Kruis al jaren bij zijn hulp aan mensen in nood. Die nood is nu extreem. De Corona-pandemie is ongekend op het gebied van volksgezondheid, maar ook humanitair gezien. Wij dragen graag met een extra schenking bij om mensen die in een noodsituatie verkeren te helpen bij het doorkomen van deze moeilijke periode. Wij zijn erg dankbaar dat wij dit dankzij onze trouwe deelnemers kunnen doen”.

Extra noodhulp naar zorg, voedselpakketten en psychosociale steun

In afwachting van een vaccin zijn meerdere coronagolven niet uit te sluiten. Met opnieuw het risico op achterstallige zorg en een overbelaste zorgsector. De economische gevolgen raken velen direct in hun levensonderhoud en drastische bezuinigingen op de overheidsuitgaven in de nasleep van deze crisis zijn niet uit te sluiten. Deze vrij besteedbare bijdrage van de Postcode Loterij zal worden ingezet om extra noodhulp te kunnen bieden. Het gaat om de ondersteuning van de zorg, het verlenen van voedselhulp en het bieden van psychosociale ondersteuning. Hulpverleners van het Rode Kruis vervoeren waar nodig mogelijk besmette coronapatiënten van en naar zorginstellingen. Ook vervoeren zij mensen naar teststraten, als ze daar niet zelfstandig kunnen komen. Zorgvragers die zittend of liggend vervoer nodig hebben of intensieve begeleiding kunnen ook op steun rekenen van het Rode Kruis. Hiervoor wordt een nieuwe groep chauffeurs en begeleiders opgeleid door het hele land.

Caribisch Nederland

Ook de mensen in het Caribisch deel van ons koninkrijk zijn zwaar getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Vooral gebrek aan voedsel is een van de meest urgente noden. Het Rode Kruis deelt daarom voedselpakketten, warme maaltijden en voedselbonnen uit aan de meest kwetsbaren. Gezinnen ontvangen ook hygiëne- en babypakketten. Daarnaast zorgt de hulporganisatie voor onderdak, betaalt rekeningen voor acute medische hulp en zorgen ze dat kinderen naar school kunnen, ook als hun ouders de verplichte schoolgelden niet kunnen betalen. De vrijwilligers en beroepskrachten krijgen in het hele Koninkrijk extra trainingen om de meest kwetsbare groepen op psychisch gebied op de juiste manier bij te kunnen staan.

Nieuwe technologieën om hulp te blijven verlenen

Naast de noodhulp zal de bijdrage van de Postcode Loterij worden ingezet om het Rode Kruis klaar te maken voor de uitdagingen van de hulpverlening de komende tijd. Door bijvoorbeeld beter gebruik te maken van nieuwe technologieën kan de organisatie sneller en flexibeler inspringen op de noden in de samenleving en nieuwe vrijwilligers sneller opleiden en begeleiden. Daardoor kan de hulporganisatie een solide basis leggen om blijvend hulp te kunnen bieden aan de meest kwetsbare mensen in ons Koninkrijk in deze onzekere tijd.
iland direct in actie zijn gekomen. Ze zijn met een mobiele kliniek aanwezig in Moria om te assisteren bij het identificeren van slachtoffers. Ook wordt er hard gewerkt om een eerste zending van noodpakketten met medicijnen en hulpmiddelen zo snel mogelijk op Lesbos te krijgen.

5 Uur Show

Meer weten? Op 30 september schoven Rode Kruis directeur Marieke van Schaik en vrijwilligster Esther aan bij de 5 Uur Show om te vertellen over de urgentie van deze schenking. Bekijk hier de hele uitzending, het fragment start na 07"15 minuten.

Bekijk de uitzending