AMREF Flying Doctors

Rose heeft in haar leven vele Masai-meisjes besneden. Een gewoonte waar ze nu totaal anders tegenaan kijkt. Ze zet zich in om een eind te maken aan deze schadelijke traditie, die gepaard gaat met lichamelijke problemen, uithuwelijking en te vroege zwangerschappen. Samen met Amref Flying Doctors maakte Rose meisjesbesnijdenis binnen haar stam bespreekbaar. Er kwam een nieuw ritueel, zonder de pijnlijke ingreep en mét seksuele voorlichting. Al 20.000 meisjes kregen zo betere toekomstkansen!

Workshops

In nomadische Afrikaanse gemeenschappen is meisjesbesnijdenis onderdeel van een eeuwenoude traditie. Omdat ze vaak gedwongen moeten trouwen en heel jong kinderen krijgen stoppen ze met school, waardoor hun kansen op ontwikkeling en zelfstandigheid zijn verkeken. In het nieuwe ritueel, dat Amref Flying Doctors samen met de Masai bedacht, krijgen meisjes én de jongens drie dagen lang workshops over seks, bevallen, mensenrechten en het belang van onderwijs.

Zelf de regie

Goede gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht. Maar echte vooruitgang op het gebied van gezondheidszorg bereik je pas als mensen zelf de regie hebben én houden. Daarom werkt Amref Flying in diverse Afrikaanse landen samen met de bevolking, zorgverleners, bedrijven en overheden aan betere gezondheid. Met speciale aandacht voor meisjes en vrouwen, omdat zij vaak kwetsbaar zijn. Het vervangen van de schadelijke besnijdenissen door een gezond, emanciperend ritueel is daar een mooi voorbeeld van.

Foto's van Humberto Tan met een verhaal

Samen het verschil maken

Amref Flying Doctors ontving sinds 2000 een bijdrage van € 40,6 miljoen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij Amref Flying Doctors en ruim honderd andere organisaties financieel blijven ondersteunen. En dankzij alle deelnemers kon de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen schenken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl