Stichting Kinderpostzegels, Stichting Het Vergeten Kind en Augeo Foundation

Iedereen heeft het zwaar in deze coronacrisis. Velen van ons zitten noodgedwongen thuis. En dat maakt kinderen zonder veilig thuis kwetsbaarder dan ooit. Omdat ze in het gezin bijvoorbeeld te maken hebben met geweld of verwaarlozing. Of omdat ze door Jeugdbescherming uit huis zijn geplaatst. Daarom steunen wij het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen met € 500.000,-. Zo verlichten we het leven van duizenden kinderen met leermiddelen, speelgoed of iets anders dat ze nu echt nodig hebben. Samen komen we er doorheen!

90.000 kwetsbare kinderen

In Nederland leven zo’n 90.000 kwetsbare kinderen, waaronder 24.000 thuiswonende kinderen die onder een jeugdbeschermingsmaatregel vallen. Ze groeien op in gezinnen waar problemen spelen als verwaarlozing, huiselijk geweld en psychische aandoeningen. Vaak kunnen de ouders hen niet ondersteunen. Nog eens 55.000 kwetsbare kinderen wonen in instellingen, gezinshuizen, pleeggezinnen, (vrouwen)opvang en azc’s.

Al deze kinderen hebben, juist nu, erg veel behoefte aan ontspanning en afleiding en willen ook graag online naar school.

Wat er nodig is

Professionele hulpverleners, zoals gezinsvoogden en pleegzorgwerkers, houden deze kinderen in de gaten. Zij bepalen vanuit hun ervaring en expertise wat een kind nodig heeft. Vervolgens vragen zij bij het Crisisfonds een voucher aan van € 50 per kind, waarmee de benodigde artikelen online worden aangeschaft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een koptelefoon voor thuisscholing, spelmateriaal voor binnen of buiten of een eenvoudige mobiele telefoon voor contact met vriendjes. Inmiddels heeft het Crisisfonds al 22.000 kwetsbare kinderen kunnen helpen.

Samen het verschil maken

Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen is op 16 maart in het leven geroepen door Stichting Kinderpostzegels, Stichting Het Vergeten Kind en de Augeo Foundation. Dankzij alle deelnemers kan de Postcode Loterij talloze belangrijke projecten en meer dan honderd organisaties financieel ondersteunen. En hebben wij sinds 1989 al € 6,2 miljard aan goede doelen kunnen schenken.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl