Edukans

Mwandida uit Malawi krijgt voortaan goed onderwijs. Samen met 20.000 andere kinderen. Ze krijgen steun van Edukans, ouders en de gemeenschap. Klassen worden kleiner, leraren beter opgeleid. Dat is hard nodig in een land waar de schooluitval gigantisch is door de slechte kwaliteit van het onderwijs. Meer dan tweederde maakt de basisschool niet af. Maar steeds meer Malawische kinderen krijgen een échte kans om te leren!

Investeren in leren

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Eén jaar extra onderwijs levert later 10% meer inkomen op. Een heel leven lang! In Malawi gaat 87% van de kinderen naar de basisschool. Dat is mooi. Maar slecht een derde daarvan blijft tot en met groep 8. Een groot probleem is, naast overvolle klassen, het gebrek aan goede lerar(ess)en. Edukans zorgt voor beter opgeleide, betrokken leraren door de lokale pabo’s te ondersteunen.

Meer dan taal en rekenen

Op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten te ontwikkelen. Daarom werkt Edukans in Malawi ook aan een veilige leeromgeving en gelijke kansen voor meisjes. In aparte clubs wordt met schoolkinderen gepraat over seksuele vorming, kinderrechten, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en het voorkomen van hiv-besmetting.

Edukans ontving sinds 2014 een bijdrage van € 2 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Edukans en meer dan 100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,4 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl