Humanitas

Morgen eindigt de Week tegen Eenzaamheid, die door Humanitas van harte wordt ondersteund. De ruim 19.000 Humanitas-vrijwilligers staan het hele jaar klaar voor mensen die zich eenzaam voelen. Alleenstaande ouderen bijvoorbeeld, chronisch zieken of mensen die een ingrijpende gebeurtenis moeten verwerken. Goed opgeleide, liefdevolle vrijwilligers zoals Jamie (rechts) steunen mensen in hun omgeving. Zo gaat ze elke week langs bij Leny, die sinds haar man overleed vaak gezelschap mist.

Eigen kracht

Humanitas ondersteunt mensen die het even niet in hun eentje redden. Dat kan allerlei redenen hebben. Soms zijn mensen de grip op hun financiën kwijt. Of kunnen ze heel goed wat hulp bij de opvoeding gebruiken. Het kan ook zijn dat iemand gewoon een maatje zoekt voor een goed gesprek, om samen te sporten of om andere leuke dingen te doen.

Gelijkwaardig, deskundig

Jaarlijs geven ruim 19.000 getrainde vrijwilligers nieuw zelfvertrouwen aan tienduizenden mensen. Precies wat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp is altijd gratis en gelijkwaardig. Humanitas-vrijwilligers helpen iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. De deskundigheid van de vrijwilligers is cruciaal; hun training en begeleiding krijgt dan ook veel aandacht. 

Samen het verschil maken

Humanitas ontving de afgelopen 5 jaar een bijdrage van € 24,3 miljoen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij Humanitas en meer dan honderd andere organisaties financieel ondersteunen. De Postcode Loterij heeft sinds de oprichting in 1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen kunnen schenken.
Samen voor een betere wereld:
postcodeloterij.nl