IUCN NL

IUCN NL ziet het aankopen van natuurgebieden als meest effectieve vorm van bescherming. Daarom heeft IUCN NL een speciaal aankoopfonds, dat natuurorganisaties in staat stelt om eigenaar te worden van onvervangbare natuur. Zo kon de Boliviaanse organisatie Armonía het enige, beschermde leefgebied van de bedreigde blauwkeelara met vele vierkante kilometers uitbreiden. Dat was dringend nodig, omdat in het aangekochte deel de bomen groeien die de ara’s nodig hebben voor hun voedsel en hun nesten.

Veiliggesteld

Door ontbossing wordt het leefgebied van veel planten- en diersoorten steeds kleiner. Het voortbestaan van bedreigde diersoorten, zoals de bruine slingeraap, de Boliviaanse blauwkeelara en de jaguar, staat op het spel. Dankzij het landaankoopfonds van IUCN NL kunnen natuurorganisaties bedreigde stukken natuur aankopen of leasen, zodat het leefgebied van bedreigde soorten wordt uitgebreid. IUCN heeft wereldwijd al tienduizenden hectares aan natuurgebied veiliggesteld voor de toekomst.

Rode lijst

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), 's werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties. De organisatie publiceert elke jaar de zogenaamde Rode Lijsten met bedreigde plant- en diersoorten die in aanmerking komen voor beschermende maatregelen. In Nederland zijn o.a. Artis, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming lid van IUCN.  

Samen het verschil maken

IUCN NL ontving sinds 2000 een bijdrage van € 31,4 miljoen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij IUCN NL en meer dan honderd andere organisaties financieel ondersteunen. De Postcode Loterij heeft sinds de oprichting in 1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen kunnen schenken.Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl